Δημιουργία ομάδων ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ στις Συνήθειες Υγείας μας