ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να συνεργαστούν σε ομάδες, ώστε να κατασταλάξουν στα δικά τους μηνύματα που αφορούν στις συνήθειες υγείας και να τα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δημιουργώντας προωθητικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Οι δημιουργίες των παιδιών θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν σε εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Με τη βοήθεια συνεργατών μας, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουνγνώσεις και βιώματα γύρω από τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την υποκριτική, τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, τη μουσική, τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία και το μοντάζ, όπως επίσης και την ομαδική συνεργασία, την επικοινωνία και το συντονισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ

 

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα «ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ στις Συνήθειες Υγείας μας» υλοποιείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα πρόληψης παιδικής  και εφηβικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Αριθ. Πρωτ. Φ13.1/7092/Δ2) . Το πρόγραμμα αφορά στην «Εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών και του δραστήριου τρόπου ζωής σε μαθητές Γυμνασίου» – «ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ στις Συνήθειες Υγείας μας».  Αντίστοιχα προγράμματα υλοποιούνται σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τη συμμετοχή 7 Γυμνασίων, σε 3 Δήμους (2ο, 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, 2ο  Γυμνάσιο Μοσχάτου, 1ο Γυμνάσιο Ταύρου, 10ο, 14ο και 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου).

Σε συνεργασία με τη Συντονιστική Ομάδα του Προγράμματος, τους Εκπαιδευτικούς και τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές των Συνηθειών Υγείας, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα για την έρευνά τους, όπως: α) την εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ, η οποία εμπλουτίζεται με τη συμβολή των επιστημονικών φορέων, των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και των προηγούμενων δράσεων του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, β) τις δράσεις που έχουν δουλευτεί από το κάθε σχολείο τα προηγούμενα έτη, γ) τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη συμβολή της ευρύτερης οικογένειας, εφόσον και εάν ζητηθεί από τα παιδιά. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικό/κινηματογραφικό υλικό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους στην υιοθέτηση περισσότερων υγιεινών συνηθειών, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να ανεβάζουν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα δικά τους βίντεο, μουσικές, κείμενα και φωτογραφίες, που θα τα μοιράζονται με τους υπόλοιπους μαθητές των Γυμνασίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.