ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OPEN

Το πρόγραμμα «ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ στις Συνήθειες Υγείας μας» υλοποιείται από το παγκόσμιο δίκτυο πρόληψης παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας ΕΙΝ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος OPEN. Οι στόχοι του προγράμματος OPEN είναι α) η ενδυνάμωση της μεθοδολογίας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή βιώσιμων  στρατηγικών και δράσεων για την πρόληψη της παχυσαρκίας, β) η αναβάθμιση και βελτίωση της ικανότητας των Εθνικών Συντονιστικών Ομάδων σε επίπεδο σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης, γ) η υποστήριξη των προγραμμάτων ώστε να διευρύνουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται όπως αυτό των εφήβων από μη προνομιούχες περιοχές και δ) η ενθάρρυνση της αλλαγής συμπεριφοράς  και του περιβάλλοντος  για τη μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη. Αντίστοιχα προγράμματα παρέμβασης εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το πρόγραμμα  OPEN υποστηρίζεται ενεργά από 3 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πλήθος διεθνών επιστημονικών φορέων, ενώ στη Ελλάδα το Χαροκόπειο πανεπιστήμιο είναι ο επιστημονικός συνεργάτης για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προγράμματος «ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ στις Συνήθειες Υγείας μας».

Οι εργασίες του προγράμματος OPEN έχουν ξεκινήσει το 2014 και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2016.