ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

paidatrofi_big
ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

Έλενα Στάμου, Εθνική Συντονίστρια ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

Μαρία Ελένη Αραμπατζή, Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ

www.paideiatrofi.org

Ο στόχος του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ είναι συγκεκριμένοςκαι ξεκάθαροςη εκπαίδευση του πληθυσμού πιλοτικών πόλεων στον υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής για τη μείωση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να βοηθηθούν τα παιδιά και ολόκληρη η οικογένεια να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους κατά τρόπο ριζικό και διαρκή. Μέσα στην οικογένειαπαίρνονται οι περισσότερες αποφάσεις σχετικά με τη διατροφή (αγορά τροφίμων, συχνότητα και ποιότητα των γευμάτων κ.λ.π.) και την άσκηση (μέθοδοι μετακίνησης) ενώ στο δήμο αναπτύσσεται η πλειοψηφία των καθημερινών δράσεων και η οικογένεια έρχεται σε επαφή με πολλαπλές κοινωνικές οντότητες όπως η εκπαίδευση (σχολεία κ.λ.π.), εργασία, υγεία, μεταφορά, φυσική δραστηριότητα (αθλητικοί όμιλοι). Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η δράση σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς παράγοντες που σχετίζονται με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Φιλοσοφία

Η ιδιαίτερη προσέγγιση του Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ έγκειται στο ότι επικεντρώνεται στο κοινωνικό σύνολο και το προτρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του με ήπιο τρόπο. Τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, οι πολίτες καλούνται να συνειδητοποιήσουν το θέμα της παχυσαρκίας σταδιακά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να μη στιγματίζονται τα υπέρβαρα άτομα. Η μαθητεία της διατροφικής ισορροπίας και της φυσικής δραστηριότητας γίνεται με τρόπο θετικό και συγκεκριμένο, «βήμα προς βήμα». Σύμφωνα με την παιδαγωγική φιλοσοφία του προγράμματος, το φαγητό εμφανίζεται ως πηγή ευχαρίστησης και δε στιγματίζεται η οποιαδήποτε τροφή. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που βασίζεται στο πλαίσιο μιας κανονικής καθημερινής ζωής ενώ λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον και τυχόν περιορισμούς που αυτό επιβάλλει, όπως το διαθέσιμο χρόνο, την αγοραστική δύναμη, το χρόνο στο σπίτι και τα διαθέσιμα προϊόντα. Τα μηνύματα του προγράμματος βασίζονται σε επιστημονικές συστάσεις (από κρατικές πλατφόρμες και οδηγίες, επιστημονικούς και ιατρικούς συλλόγους). Τα μηνύματα αυτά μάλιστα εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από την εμπειρία που αναπτύσσεται στο πεδίο δράσης και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.