ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

hua_link

www.hua.gr

Η ομάδα μας συνίσταται από Ακαδημαϊκούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες διαφόρων επιστημονικών υποβάθρων (ιατρούς, διατροφολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, περιβαλλοντολόγους, βιοχημικούς, καθηγητές φυσικής αγωγής, βιοστατιστικούς και επιδημιολόγους), παρέχοντας το ιδανικό σχήμα για τη μελέτη διατροφικών συνηθειών και ανθρώπινων συμπεριφορών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής, καθώς και την προώθηση της ενεργού και υγιούς διαβίωσης.

Η σύνθεση και εξειδίκευση της ομάδας μας έχει παράσχει τη βάση για συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και το σχεδιασμό και εκτέλεση κλινικών δοκιμών, καθώς επίσης με κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς σε θέματα σχετιζόμενα με ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών προαγωγής της υγείας και της διατροφής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα μας έχει ηγηθεί ποικίλων πολυκεντρικών επιδημιολογικών και ερευνών παρέμβασης, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βιομηχανία τροφίμων ή άλλους δημοσίους φορείς.

Στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ η ομάδα μας συνεργάζεται με την ομάδα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ στην εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Συγκεκριμένα, έχει αναλάβει το σχεδιασμό των ερωτηματολογίων, τον έλεγχο της διαδικασίας, την αξιολόγηση της επιρροής και του αποτελέσματος, καθώς και τη συγγραφή της τελικής έκθεσης προόδου και αποτελεσματικότητας του προγράμματος.