ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Φάση 1η

Έγκριση Προγράμματος (Απρίλιος - Αύγουστος 2015)

Φάση 2η

Εκδήλωση Έναρξης OPEN Βρυξέλλες (Σεπτέμβριος 2015)

Φάση 3η

Εισαγωγή, Εκπαίδευση, Έρευνα, Ενεργοποίηση Συμμετεχόντων (Φεβρουάριος - Απρίλιος 2016)

Φάση 4η

Δημιουργία Ταινιών Μικρού Μήκους (Απρίλιος - Ιούνιος 2016)

Φάση 5η

Αποτελέσματα Ερευνών, Αξιολόγηση Προγράμματος, Προβολή (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2016)