Περί Διατροφής

Η οικολογική επιβάρυνση της Γης από τη διατροφή του ανθρώπου

Η οικολογική επιβάρυνση της Γης ως απόρροια της διατροφής του ανθρώπου συνιστά ένα καίριο πρόβλημα που carbon-footprintχρήζει ιδιαίτερης επιστημονικής προσέγγισης και απαιτεί άμεση κινητοποίηση και στοχευμένη στρατηγική για την βιώσιμη επίλυσή του και την επαναφορά του στην αρχική έννοια της διατροφής η οποία θα έπρεπε να σηματοδοτεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και στάση ζωής.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το περιβάλλον και η διατροφή του ανθρώπου είναι δυο συστήματα που αναπτύσσουν ισχυρές και αμφίδρομες σχέσεις εξάρτησης, συναρτήσει ποικίλων συμμεταβλητών και συνθηκών: το περιβάλλον διαμορφώνει τα διατροφικά πρότυπα του ανθρώπου και αντίστροφα η σίτιση επηρεάζει το οικοσύστημα. Αποδίδοντας σχηματικά τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ως αίτιο-αιτιατό και αντίστροφα [περιβάλλον  διατροφή], διαπιστώνουμε ότι με την πάροδο των χρόνων η διατροφή του ανθρώπου άρχισε να γίνεται το επίκεντρο αυτή της σχέσης με αρνητικές και ολέθριες για το περιβάλλον επιπτώσεις (σε κλίμα και έδαφος).

Διαβάστε όλοκληρο το άρθρο του Κου Παναγιώτη Α.Βαραγιάννη M.Med.Sc., Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Η Οικολογική Επιβάρυνση της Γης από τη Διατροφή του Ανθρώπου

Σουπλά Μερίδα στα Μέτρα μου (Prev Lesson)
(Next Lesson) Παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας
Back to Περί Διατροφής