Συμμετέχω σε αθλήματα και σε δημιουργικές απασχολήσεις